Danmark skal være uafhængig
af fossile brændsler i 2050

Se film

Derfor er du en del af den NY ENERGI

Mange bække små …

Bruger du sparepærer? Har du isoleret loftet? Og snupper du cyklen i stedet for bilen, når du skal på arbejde? Hvis svaret er ja, sparer du ikke bare penge. Du er også med til at nedbringe Danmarks samlede energiforbrug. Der er lang vej igen, men det går allerede rigtigt godt. I 2014 var Danmarks samlede energiforbrug således det laveste i 32 år.

Varmepumper sparer energi

Flere og flere danskere installerer en varmepumpe. Måske er du en af dem? I så fald er du med til at gøre Danmark mere uafhængig af kul, olie og gas. Samlet set er der installeret omkring 100.000 små varmepumpeanlæg, som varmer boliger op. Der er også installeret cirka 5.000 større anlæg til opvarmning af etageejendomme, landbrug og industri.

Har du grøn strøm i kontakten?

Hvis du køber såkaldt ”grøn strøm” hos dit elselskab, bidrager du til den NY ENERGI. Især hvis du vælger grøn strøm, som gør, at der bliver bygget flere vedvarende energianlæg. Anden grøn strøm betyder, at strømmen kommer fra vedvarende energikilder, men uden at der bliver bygget flere vedvarende energianlæg.

Brændeovn som varmekilde

Du bidrager til den NY ENERGI, når du putter træ i en effektiv brændeovn eller fyrer op i pillefyret. Træ, halm og andre former for bioenergi er nemlig ikke fossile brændsler og indgår derfor i Danmarks mål om uafhængighed fra kul, olie og gas. Der er omkring 770.000 brændeovne i Danmark og cirka 100.000 pillefyr.

Er oliefyret skrottet?

I de seneste årtier har vi været rigtig gode til at få erstattet vores oliefyr med andre energikilder i Danmark. I 1981 var der cirka 1,2 millioner oliefyr spredt over hele landet. I dag er det tal reduceret til mellem 100-200.000 fyr. Over 80 % af oliefyrene er altså blevet skrottet i løbet af de sidste 35 år.

Se mere
NY ENERGI Danmarkskort
0 %

uafhængig af fossile brændsler

Se hvordan Danmarks energiforbrug har udviklet sig siden 1972. Klik på årstallene.
Målet er 100% uafhængighed af fossile brændsler i Danmark i 2050.
Olie 00 %
Kul 00 %
Naturgas 00 %
Vind 00 %
Affald 00 %
Bioenergi 00 %
Andet 0 %

1972 1972: Oliekrisen ulmer

Det er året, før oliekrisen bryder løs, og Danmark er fuldstændig afhængigt af olie til strøm, varme og transport. 92 % af det samlede energiforbrug bliver dækket af importeret olie, mens vedvarende energi kun dækker 1 %.  Få år tidligere har Dansk Undergrunds Consortium fundet olie og naturgas i den danske del af Nordsøen, og olieproduktionen kommer i gang i 1972.

1978 Kul på – og en vindmølle i Tvind

Den første store energiomstilling har fundet sted. El- og varmeværkerne er i fuld gang med at blive omstillet, så de begynder at bruge kul til at producere energi i stedet for olie. Resultatet er meget tydeligt: Kul som energikilde fylder tre gange så meget som i 1972. Det er også året, hvor Tvind sætter sin store vindmølle i drift – den bliver den symbolske start på det danske vindmølleeventyr.

1972
1978
1984
1990
1997
2000
2005
2015
2050

#nyenergi

RT @MortenBaekENS: #nyenergi forklarer energiomstillingen. Alle kan være med. Følg med på nyenergi.nu og https://t.co/4LImKWeYcj

06.59 - 06. okt. 2015

#nyenergi forklarer energiomstillingen. Alle kan være med. Følg med på nyenergi.nu og https://t.co/4LImKWeYcj

16.53 - 05. okt. 2015

RT @Energistyr: Er du en del af den #nyenergi? Del dine eksempler med os! Læs mere på http://t.co/czWow3UgrN http://t.co/rxDVTHqAzI

15.40 - 04. okt. 2015

RT @Energistyr: #Nyenergi kampagne fra @Energistyr skal give danskerne viden om omstilling af energisystemet http://t.co/FPrXMvZ7eI http://…

15.38 - 03. okt. 2015

RT @DanskEnergi: El allerede 55% vedvarende. Det giver god mening at bruge mere, hvis hele energiforbruget skal være grønt. #Nyenergi https…

15.27 - 03. okt. 2015
SE FLERE TWEETS

Bliv klogere på fremtidens energiformer

Danmark kan få dækket sit energibehov i fremtiden på flere måder uden at bruge fossile brændsler.  Vi kan for eksempel kombinere den bioenergi, vi kan producere i Danmark, med en kraftig udbygning af vindmølleparkerne. Eller udbygge vindenergien mindre og så importere den bioenergi, vi mangler for at dække vores behov. Mulighederne er mange – og vi er allerede godt på vej.

vind

Vind har vi masser af i Danmark, og vindenergi udgør allerede ca. 39 % af elforbruget. Hvis vi fortsat udvikler møllernes effektivitet og opfører nye møller, kan en endnu større del af fremtidens el komme fra vind.  Den grønne strøm kan vi bl.a. anvende i husholdninger, elbiler, eldrevne toge og busser, og via større elektrificering inden for industrien og fjernvarme. 

sol

Solens energi kan omsættes til strøm, varmt vand og opvarmning. I kombination med varmepumper kan solfangere derfor være et godt alternativ for de huse, som fjernvarmen ikke kan nå. De store centrale solvarmeanlæg er ligesom de store varmepumper en effektiv varmekilde til fjernvarme. Solens stråler giver os også strøm via solcelleanlæg. Solcellestrøm kan du bruge til dine apparater eller eksportere til elnettet. 

bioenergi

Bioenergi er halm, træ, biogas, affald og energiafgrøder. Vi bruger det som brændsel i fjernvarmeanlæg og i mindre anlæg til hustande, virksomheder og institutioner, f.eks. brændeovne og træpillefyr.

Hvad kan du selv gøre?

Vælg rigtigt, når du køber nyt

Guiden hjælper dig med at træffe det energirigtige valg, når du skal købe nyt køleskab, fjernsyn og anden elektronik. Læs mere her

Renover din bolig

Hvis du har planer om at renovere din bolig, kan det være en god investering at få en BedreBolig-rådgiver til at gennemgå huset. Så du får truffet de energirigtige valg.
Læs mere her

Brug husets energimærke

I dag får boliger et energimærke. Brug mærket til at finde ud af, hvilke investeringer der kan betale sig. Læs mere her

Isolér tag og loft

Her er en guide, der hjælper dig med at få styr på isoleringen af tag og loft. Læs mere her

Tjek husets varmeanlæg

Tag kontrol over husets varmeforbrug. Læs mere her

Få tilskud til energibesparelser

Dit energiselskab betaler dig for at energirenovere. Se, hvad du kan få tilskud til. Læs mere her

Vælg den rigtige pære

Lysguiden giver dig et overblik over de forskellige elpærer, så det bliver nemmere at vælge den rigtige. Den kan også downloades som en app til din mobil, så du kan bruge den i butikken. Læs mere her

Spar energi med en varmepumpe

Varmepumper sparer energi – og penge. Find ud af, om en varmepumpe er relevant for dit hus. Læs mere her

Amaliegade 44
1256 København K
Tlf: 33 92 67 00
ens@ens.dk

Om kampagnen

Det er Danmarks vision at være uafhængig af kul, olie og gas i 2050. Med kampagnen ønsker Energistyrelsen at øge danskernes indsigt i omstillingen af energisystemet. Baggrundstal, fakta og data for energiberegningerne stammer fra www.ens.dk.

Landscape view er ikke muligt - drej telefonen